خلیل‌زاد – فرصت دستیابی به توافق سیاسی برای همیشه میسر نیست

در پی افزایش خشونت‌ها در کشور زلمی خلیل زاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان هشدار داده که فرصت دست یابی به توافق سیاسی برای همیشه نیست. او گفته، سازش ناپذیری و عدم توافق بر سر فرمولی برای همکاری سیاسی، زمینه‌ساز جنگ جاری است.

آقای فرستاده گفته با وجود تعهدات مبنی بر کاهش خشونت‌ها هنوز این کار صورت نگرفته و او نا امیدانه به منطقه بر می گردد. این در حالی است که مذاکرات در دوحه هم به بن‌بست خورده است.

از سوی هم نماینده ویژه سازمان ملل متحده برای افغانستان گفته، کشته شدن یک افغان فاجعه است و باید خشونت‌ها پایان یابد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *