غزنی – حمایت عالمان دین از نظام جمهوری اسلامی

شماری از عالمان دین، فعالان مدنی، و بزرگان قومی طی یک گرد‌همایی در ولایت غزنی حمایت شان را از نظام جمهوری اسلامی اعلام کردند.

آنان از هردو طرف درگیر جنگ می‌خواهند تا جنگ جاری در کشور را پایان داده و برای یک آتش بس دایمی توافق‌کنند.

این درحالی است که خشونت‌ها طی روزهای اخیر افزایش یافته وهمه روزه شماری زیادی از غیرنظامیان قربانی می‌شوند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *