هفدهم ربیع‌الاول – میلاد خجسته امام جعفر صادق(ع)

هفدهم ربیع الاول مصادف است با میلاد با سعادت امام جعفر صادق (ع).

امامی که شهرت علمی اش جهانی شد و در طول زندگانی بابرکت شان هزاران شاگرد را در امور مختلف علمی پرورش دادند.

امام جعفر صادق، بنیانگذار مذهب جعفری و شخصیت وارسته‌ای بود که بزرگان دیگر مذاهب نیز مستقیم و غیرمستقیم افتخار شاگردی ایشان را داشتند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *