ترامپ همکاری سرمایه گذاران امریکایی با شرکت‌های چینی را ممنوع کرد

دونالد ترامپ، دستوری را صادر کرده که بر بنیاد آن سرمایه گذاری امریکایی‌ها در شرکت‌های چینی که با ارتش چین ارتباط دارند ممنوع می شود. این ممنوعیت که از ماه جنوری تطبیق می‌گردد برای سرمایه گذاران امریکایی یک سال مهلت می‌دهد آن را اجرایی کند.

در این دستور ترامپ، چین را به سوء استفاده فزاینده از سرمایه گذاران امریکایی برای تامین مالی، توسعه و نوسازی ارتش خود، متهم کرده است. این دستور می‌تواند بر بعضی از بزرگ‌ترین شرکت‌های سهامی چین تاثیر بگذارد.

ترامپ در چهار سال زمامداری اش تلاش کرد،  دست چین را از بازارهای امریکا کوتاه کند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *