وزارت معارف تاریخ رخصتی مکاتب مناطق سردسیر را اعلام کرد

وزارت معارف امروز یک‌شنبه (۲۵عقرب) اعلام کرد که رخصتی تازه برای جلوگیری از متضرر شدن برنامه تدریسی سال آینده (۱۴۰۰) تعیین شده است.

بر اساس فیصله تازه وزارت معارف، با در نظر داشت سردی هوا و ریزش برف و باران؛ معلمین مکلف هستند قبل از رخصتی زمستانی به شاگردان وظیفه دهند تا در ایام رخصتی دروس خوانده شده را تکرار و برای امتحان سالانه آماده‌گی بگیرند.

منبع می‌گوید که سوالات امتحان سالانه از دروس خوانده شده ترتیب می‌‌گردد و با در نظرداشت موارد فوق، سال تعلیمی ۱۳۹۹ تابع یک امتحان نهایی (سالانه) بوده و نمرات آن از ۱۰۰ محاسبه می‌گردد.

وزارت معارف در مورد رخصتی‌های سالانه اظهار داشت که تمام صنوف اول تا ششم مکاتب در مناطق سردسیر از اول قوس سال ۱۳۹۹ رخصت هستند.

همچنین بر این اساس، تمام صنوف هفتم تا دوازدهم این مناطق از ۱۵ قوس سال ۱۳۹۹ رخصت بوده و تمام صنوف مناطق نهایت سردسیر از اول قوس سال ۱۳۹۹ رخصت خواهند بود.

این وزارت گفته است که امتحانات نهایی در شروع سال تعلیمی ۱۴۰۰ آغاز می‌‌گردد.

بر اساس معلومات وزارت معارف، فیصله جدید برای تمام مکاتب عمومی اعم از دولتی و خصوصی، مدارس دینی و دارالحفاظ‌‌‎ها قابل اجرا خواهد بود.

قابل ذکر است که سوالات برای امتحان سالانه از دروس خوانده شده ترتیب می‌‌گردد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *