عمران خان به کابل رسید، عبدالله به ترکیه رفت

قرار است نخست‌وزیر پاکستان در این سفر با رئیس جمهورغنی دیدار و درباره روند صلح، تجارت و همکاری‌های منطقه‌ای بحث و گفتگو کند. در همین حال عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه به هدف جلب حمایت از روند صلح به ترکیه رفته. همزمان با این دبیرکل ناتو در گفتگوی تلفنی با رئیس جمهورغنی گفته، ناتو حتی با خروج نظامیان امریکایی ازافغانستان به کمک از نیروهای افغان ادامه می‌دهد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *