تلاش اتحادیه اروپا برای ایجاد ارتش واحد اروپایی

پس از اقدامات ضد غربی دونالد ترامپ، اروپا در حال ایجاد ارتش اروپایی است. دیپلمات های اتحادیه اروپا گفته اند، در حال تدوین یک سند استراتژیک نظامی برای ۲۷ کشور عضو است. براساس این سند، اهداف و بلند پروازی های نظامی آینده اروپا روشن خواهد شد و روند تولید مشترک تجهیزات پیشرفته نظامی هم در دستور کار قرار می گیرد.

کارایی این سند، مشابه پیمان ناتو است با این تفاوت که  تنها یک پروژه دفاعی مشترک بین کشورهای اتحادیه اروپا خواهد بود.

مقام های اروپایی از رویکرد دولت به رهبری دونالد ترامپ در قبال ناتو شاکی اند و گفته اند، در تلاش دفاع مستقل اند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *