درخواست غرامت به خانواده‌های کشته ‌شدگان از سوی نیروهای ویژه استرالیا

پس از اعتراف و معذرت خواهی استرالیا مبنی بر کشته شدن دستکم ۳۹ غیرنظامی افغان از سوی نیروهای ویژه این کشور، سازمان های حقوق بشری خواستار پرداخت غرامت این کشور شدند.

سازمان بین المللی دیدبان حقوق بشر در بیانه‌‌ای گفته، دولت استرالیا باید غرامت کافی و سریع به قربانیان افغان و خانواده‌های آنها را فراهم کند. کمیسیون حقوق بشر افغانستان، بر پی‌گیری مرتکبان آن تاکیده کرد و گفت دولت استرالیا باید به خواست خانواده قربانیان توجه کند و در زمینه‌ جبران خسارت نیز اقدام کند.

  سربازان استرالیایی از سال ۲۰۰۱ به این سو برای مبارزه با تروریزم در افغانستان حضور دارد. استرالیا اکنون حدود ۴۰۰ سرباز در افغانستان دارد که در چارچوب ماموریت حمایت قاطع ناتو وظیفه اجرا می کند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *