بامیان_ انتقاد شهروندان از افزایش بهای زغال سنگ

باشندگان ولایت بامیان از افزایش بهای مواد سوختی به ویژه زغال سنگ انتقاد می کنند.

Coal

به گفته‌ی آنان، حکومت محلی استخراج معادن زغال سنگ در این ولایت را ممنوع کرده و به همین دلیل بهای آن در بازار چند برابر شده.  در این میان حکومت محلی اما می گوید، هیچ مانعی برای استخراج قانونی زغال سنگ در این ولایت وجود ندارد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *