خوش بینی‌ها از پیشرفت در کارشیوه مذاکرات دوحه

منابعی از هیات حکومت و نمایندگان طالب در دوحه می گویند، دو طرف درباره‌ای حل موارد اختلافی طرزالعمل مذاکرات به پیشرفت‌های دست یافته، اما این پیشرفت‌ها نهایی نیست. سخنگویان هیئت دولت و طالبان در دوحه اما تاکنون در این مورد چیزی نگفته‌اند. هم زمان با این شهروندان در کابل به ادامه گفتگوهای قطر با دیده شک می‌نگرند و می‌افزایندطرف‌های درگیر اگر اراده صلح دارند، آتش بس کنند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *