میزان تولید “زیره” در ولایت ارزگان به ۶۱۰ تن رسید

مسئولان ریاست زراعت ولایت ارزگان از افزایش محصول زیره در سال جاری به بیش از ۶۰۰ تُن خبر دادند.

احمد شاه خیری، رئیس زراعت ارزگان می‌‌گوید، از مجموع ۶۱۰ زیره تولید شده، ۵۷۳ تُن آن زیره‌ سیاه و ۸۰ تن آن زیره‌ سفید است.

بر اساس معلومات رئیس زراعت ارزگان، زیره بازار داخلی و خارجی خوبی داشته و  ولایت‌‌های قندهار و غزنی از بهترین بازارهای داخلی برای صادرات این محصول به کشورهای هند و پاکستان می‌باشند.

وی می‌افزاید که هر کیلوگرام زیرهبه قیمت ۳۰۰ افغانی به فروش می‌رسد.

ریاست زراعت ارزگان می‌گوید که حدود ۵۴۷ هکتار زمین در این ولایت تحت کشت زیره قرار دارد که از این میان، در ۴۹۹ هکتار زیره سیاه و در  ۴۸ هکتار زیره سفید کاشته می‌‌شود.

اقلیم مناسب ولایت ارزگان برای کشت زیره باعث رونق گرفتن کشت و زرع این محصول در سطح تمامی ولسوالی این ولایت شده است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *