هرات – انتقادها از نبود برق منظم

باشندگان ولایت هرات با انتقاد تند از مسئولان اداره برق، خواهان برق رسانی معیاری شدند. آنان می‌گویند، هم‌اکنون در شهر هرات برق مناسبی وجود ندارد و به بهانه پرچوی تا ساعت‌ها برق ندارند. با این حال اداره برق هرات می‌گوید، انرژی کافی برای روشن نگهداشتن شهر هرات وجود ندارد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *