واکسن ضد کرونا – کارآیی اسپوتنیک‌وی روسیه هم به ۹۵ درصد رسید

در ادامه موفقیت واکسن های غربی، روسیه هم اعلام کرد، اثر بخشی واکسن اسپوتنیک وی به ۹۵ درصد رسیده. تولیدکنندگان این واکسین اعلام کردند، نتایج آزمایش نهایی نشان می‌دهد، اسپوتنیک وی تا ۹۵ درصد بدن انسان را در برابر ویروس کووید ۱۹ ایمن می ‌کند. قراراست این واکسن در دو نوبت تزریق شود و هزینه آن هم کمتر از ۲۰ دالر است. دو هفته پیش هم مرکز پژوهشی گامالیا روسیه، از اثربخشی ۹۲ درصدی محصول خود خبر داده بود. دو واکسن در امریکا و یک واکسن در انگلیس هم نتایج قابل توجهی داشته اند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *