انتخابات ۲۰۲۰ امریکا – تشکیل تیم سیاست خارجی و امنیتی جوبایدن

در ادامه تشکیل دولت آینده امریکا، جوبایدن اعضای تیم سیاست خارجی و امنیتی خود را معرفی کرد. دیپلمات‌های کهنه کار با اولویت دیپلماسی؛ در این تیم جا خوش کرده اند. خواب بزرگ این تیم، رهبری دوباره جهان است. رئیس جمهوری منتخب ایالات متحده تاکید کرد، همراه با دنیا در جنگ چالش‌های کنونی خواهند رفت و چند جانبه گرایی را احیا می کند. همزمان، رهبر جمهوری اسلامی ایران در نخستین واکنش به دولت آینده امریکا گفت، نمی توان روی حرف آنها حساب کرد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *