فلسطین ـ زیان میلیارد دالری محاصره غزه توسط رژیم اسرائیل

سازمان ملل متحد اعلام کرد، محاصره غزه توسط رژیم اسرائیل باعث زیان ۱۶٫۷ میلیارد دالری به اقتصاد این منطقه و افزایش سرسام آور فقر و بی‌کاری شده است. گروه‌های حقوق بشری گفته‌اند، محاصره غزه به مجازات جمعی منجر شده و به شرایط زندگی ۲ میلیون ساکن آن آسیب زیان‌بار زده است. از غزه همچنین گزارش شده، این منطقه، تقریبأ آب آشامیدنی سالم ندارد و از قطع مداوم برق رنج می‌برد. اسرائیل اما می‌گوید، که اعمال محدودیت‌ها برای ممانعت از افزایش توانایی‌های نظامی حماس ضروری است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *