وزارت دفاع ملی – بازداشت چهار عضو گروه طالبان و طراح ترورهای هدفمند

وزارت دفاع ملی، از بازداشت چهار عضو گروه طالبان که در ترورهای هدفمند و انفجار ماین‌های مغناطیسی در کابل دست داشتند، خبر داد. براساس گزارش این وزارت، مولوی صداقت، مسئول ترورهای هدفمند و ماین‌های مغناطیسی در نواحی ۵ و ۱۳، روح‌الله، مشهور به زورکی مسئول نصب ماین‌های مغناطیسی، سمیع‌الله و جان آغا مسئول انتقال دهنده ماین‌های مغناطیسی بودند که بازداشت شده‌اند.

از سوی‌هم، در خبرنامه‌ای این وزارت آمده، که افراد بازداشت شده از ولسوالی پغمان شهرکابل گرفتارشده‌اند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *