هشدار سازمان جهانی صحت درباره آلودگی شدید هوای کابل

دفتر سازمان جهانی صحت در افغانستان در توییتر نوشته است: با سرد و سردتر شدن شرایط جوی، هوای کابل به آلوده‌ترین حالت نزدیک می‌شود که دلیل آن استفاده از مواد سوخت آلوده کننده برای گرم کردن منازل در زمستان است.

درجه هوا از ۰ تا ۵۰ صحی بوده از ۵۰ تا ۱۰۰ متوسط و از ۳۰۰ بالاتر حالت خطرناک آلودگی است. هوای کابل در زمستان به آلودگی ۵۰۰ درجه می‌رسد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *