تصویب قطعنامه سازمان ملل متحد درباره افغانستان با اکثریت آرا

قطعنامه مجمع عمومی سازمان متحد درباره اوضاع افغانستان، با ۱۳۱ رای به تصویب رسید. در این قطعنامه از تمامی طرف‌ها در افغانستان خواسته شده، برای پایان هرچه سریع خشونت‌ها تلاش کنند.

در همین حال حمدالله محب، مشاور امنیت ملی گفته، از قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورد افغانستان استقبال می کند. محب گفته، جهان خشونت طالبان را نمی‌پذیرد و قاطعانه از یک افغانستان مسالمت آمیز و دموکراتیک پشتیبانی می‌کند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *