تاکید سازمان ملل بر کاهش فوری و بی‌قید و شرط خشونت‌ها

قطعنامه‌ مجمع عمومی سازمان در مورد اوضاع افغانستان، با اکثریت آرا به تصویب رسید.

در این قطعنامه از سطح بلند خشونت‌ها، آمار بالای تلفات غیرنظامیان و ترورهای هدفمند ابراز نگرانی شده و از طرف‌ها خواسته شده برای توقف فوری و بی‌قیدوشرط خشونت‌ها تلاش کنند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *