اتمر: کمک‌های جهانی به افغانستان به عملی شدن برخی پیشنهادات جامعه جهانی وابسته است

وزرای خارجه و مالیه می‌گویند، تعهدات کمک مالی جامعه جهانی در نشست جینوا به افغانستان مشروط است و اگر شرایط جامعه جهانی عملی نشود، احتمال قطع کمک‌ها وجود دارد.

حنیف اتمر، وزیر خارجه همچنین با اشاره به روند صلح گفت، جهان خواهان صلحی در افغانستان است که نظام جمهوری اسلامی، قانون اساسی و دستاوردهای دو دوهه اخیر در آن حفظ گردد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *