قندهار – نبرد میان نیروهای امنیتی و مخالفان در چندین ولسوالی

ولسوالی‌های ارغنداب، شاه ولیکوت، ژری، میوند، معروف و پنجوایی قندهار بیش از دو ماه است که دستخوش ناآرامی‌ها است و جنگ میان نیروهای امنیتی و مخالفان مسلح دراین مناطق جریان دارد.این درگیری‌ها تلفاتی نیز در پی دارد اما مسئولان امنیتی از دادن آماردقیق آن خودداری می‌کنند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *