کابل بار دیگر در صدر آلوده‌ترین شهرهای جهان قرار گرفت

کابل بار دیگر جایگاه آلوده ترین شهر جهان را به خود اختصاص داد. براساس رده بندی روز گذشته سایت هواشناسی امریکایی(Air Visual) کابل با ۳۲۷ درجه در صدر شهرهای دارای بیش‌ترین میزان آلودگی هوا قرار گرفته. پس از آن، لاهور پاکستان و دهلی هند در رده‌های دوم و سوم قرار دارند.

 ارزیابی این سایت نشان میدهد که میزان ذرات معلق دوونیم مایکرومتری در هر متر شهر کابل، ۲۷۸ ذره است.

براساس مقیاس میزان آلودگی هوا وضعیت کابل خطرناک است.  این سایت به باشند‌گان کابل توصیه کرده است که ماسک استفاده کنند و افزون بر بسته کردن کلکین‌ها و نصب هواکش، از تمرینات در خارج از اتاق بپرهیزند.

این در حالی است که شهر کابل در سال‌های پیش نیز بارها در صدر فهرست آلوده‌ترین شهرهای جهان قرار گرفته بود.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *