کمیسیون انتخابات: انتخابات مجلس نمایندگان ولایت غزنی در خزان سال آینده برگزار می‌شود

کمیسیون انتخابات به حکومت پیشنهاد داده تا انتخابات مجلس نمایندگان ولایت غزنی، شوراهای ولایتی و شماری از شهرداری‌ها را در ماه میزان سال ۱۴۰۰ برگزار کند. حوا علم نورستانی؛ رئیس این کمیسیون می‌گوید، آمادگی‌های فنی و عملیاتی برای برگزاری این انتخابات گرفته شده است. با اینحال آگاهان می‌گویند، این طرح کمیسیون انتخابات تنها جنبه خبری داشته و این کمیسیون هیچ هماهنگی با نهاد‌های مربوطه و دولت در حیطه امنیت و تامین بودجه انتخابات نکرده‌است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *