واکنش‌ها و نگرانی‌ها از افزایش ترورهای هدفمند و انفجار ماین‌های مغناطیسی در کشور

با آنکه حملات موتربمب و انتحاری نسبت به گذشته کمتر شده، اما انفجار ماین‌های مغناطیسی و ترورهای هدفمند در هفته‌های اخیر به صورت فزاینده بیشتر شده. براساس آمارها، تنها در یک ماه گذشته، بیش از ۱۶۰ تن درپی انفجار ماین‌های مغناطیسی و ترورهای هدفمند در کابل کشته و زخمی شده‌اند. در آخرین مورد روز گذشته، مردان مسلح ناشناس، یوسف رشید، رئیس بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه را در شهر کابل ترور کردند. رویدادهایی که سبب نگرانی شهروندان شده و واکنش‌های ملی و بین‌المللی را درپی داشته است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *