صالح: تشکیلات پولیس کابل دو برابر می‌شود

همزمان با افزایش ناامنی‌ها به ویژه انفجارهای مغناطیسی و ترورهای هدفمند در پایتخت، معاون اول ریاست جمهوری می‌گوید، تشکیلات پولیس کابل دو برابر می‌شود.

امرالله صالح گفته، قرار است ریاست جمهوری به اساس طرح جلسات شش و نیم و میثاق امنیتی، تشکیل پولیس در کابل را دوبرابر سازد. همزمان با این صبح امروز یک رنجر نظامی در کابل هدف انفجار ماین مغناطیسی قرار گرفت.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *