روند صلح – افزایش اظهارنظرها در مورد تقسیم قدرت و ساختار نظام

همزمان با داغ شدن بحث صلح افغانستان، بحث‌ها روی چگونگی تقسیم قدرت و نوع نظام پسا صلح نیز بالا گرفته. براساس گزارش‌ها، اخیرا زلمی خلیلزاد به هیات‌های مذاکره کننده گفته، دو طرف باید روی “ساختار تقسیم قدرت” به توافق برسند. همزمان با این؛ قرار است فردا هیات‌های مذاکره‌کننده جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان، بحث‌ها روی تعیین آجندای مذکرات صلح را آغاز کنند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *