امرالله صالح: حدود ۵۰۰ بلند منزل غیرقانونی در کابل شناسایی شده‌اند

امرالله صالح می‌گوید، نزدیک به پنجصد بلند منزل در شهر کابل از نگاه تخلف شناسایی و از آنها عکس برداری شده است.  آقای صالح در جلسه شش و نیم گفته، بلند منزل‌هایی که ساخته شده‌اند باید تصدیق مقاومت در برابر زلزله را بدست آورند، در غیر آن جریمه می شوند. معاون اول ریاست جمهوری در ادامه گفته، مطالعه بلندمنزل‌ها از دید زلزله بی نهایت مهم و حیاتی است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *