بلخ – توزیع لباس زمستانی برای کودکان کار توسط یک نهاد خیریه

همزمان با سردی هوا، یک نهاد خیریه در ولایت بلخ برای کودکان لباس زمستانی توزیع کرد. این کمک‌ها درحالی صورت گرفت که براساس آمار ریاست کار و امور اجتماعی بلخ، نزدیک به یک هزار کودک در شهر مزارشریف مصروف کارهای سخت هستند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *