نمایندگان مجلس: یکسان سازی معاشات کارمندان دولتی خط سرخ ماست

بدنبال تنش میان ارگ و مجلس نمایندگان بر سر بودجه مالی سال ۱۴۰۰، مجلس این‌بار یکسان سازی معاشات کارمندان دولتی را خط سرخ نمایندگان اعلام کرد. رئیس این مجلس گفت تا زمانی که به این خواست تمکین نشود، تایید بودجه هم در کار نخواهد بود.

بخشی از انتقاد نمایندگان هم بر فشار حکومت برای تایید بودجه ۱۴۰۰ بود. نمایندگان گفتند حکومت تلاش دارد که این بودجه ناعادلانه را از طریق نمایندگان مجلس، بالای مردم تطبیق کند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *