بلخ – ادامه اعتراض‌ها برای آزادی کودک نه ساله از چنگ آدم‌ربایان

در ادامه نشست‌های اعتراضی برای رهایی کودک نه ساله از چنگ آدم ربایان در بلخ، معترضان ضرب الاجل تعیین کردند.

آنان به دولت مرکزی هشدار دادند، اگر تا یک شنبه هفته آینده، از سرنوشت عبدالرئوف خبری نشود، در چندین ولایت تظاهرات به راه می‌اندازند و نیز شاهراه‌ها را مسدود خواهند کرد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *