روی کار آمدن دولت جدید در امریکا و سرنوشت نامعلوم صلح افغانستان

با روی کار آمدن دولت جدید در امریکا، بحث صلح افغانستان همچنان در حاشیه قرار دارد. با گذشت حدود دوهفته از آغاز دومین دور مذاکرات صلح در دوحه، پیشرفتی حاصل نشده و دو طرف روی تهیه آجندا به توافق نرسیده‌اند. حالا تمامی نگاه‌ها به جوبایدن دوخته شده تا او چه سیاستی را در قبال افغانستان روی دست می‌گیرد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *