نگرانی ناتو از مبدل شدن افغانستان به پناهگاه امن هراس‌افگنان

دبیر کل ناتو با اشاره به افزایش خشونت‌ها در افغانستان هشدار داد، در صورت بیرون شدن نیروهای خارجی، این خطر وجود دارد که این کشور بار دیگر به پناهگاه امن هراس افگنان مبدل شود. قرار است این سازمان تا پایان هفته آینده در مورد ماندن و یا ترک افغانستان تصمیم بگیرد. ینس استولتنبرگ اما تاکید کرد، قبل از هر تصمیمی باید اطمینان حاصل شود که افغانستان بار دیگر به پناه گاه هراس افگنان مبدل نمی شود.

در همین حال مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته باید خروج نیروهای خارجی از افغانستان وابسته به شرایط باشد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *