اشرف غنی: صلح دوامدار در افغانستان برقرار می‌شود

درحالیکه طالبان میز مذاکره در دوحه را ترک کرده‌، رئیس جمهورغنی اما می‌گوید، صلح دوامدار در کشور برقرار خواهد شد.

رئیس جمهوری تاکید می‌کند، فرصت پایان جنگ و تامین صلح در کشور فراهم شده، صلحی که در آن نهادهای نظامی و ملکی بیشتر از پیش تقویت شود. رئیس جمهورغنی درحالی می‌گوید صلح دوامدار در کشور برقرار خواهد شد که حمدالله محب، مشاور امنیت ملی اخیرا گفت، طالبان صلاحیت مذاکره را ندارند و خواهان قدرت مطلق در افغانستان هستند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *