گیرماندن هزاران مسافر در مسیر کابل – قندهار

رانندگان موترهای باربری؛ مسیر شاهراه کابل – قندهار را به روی ترافیک بسته و هزاران مسافر در این مسیر گیرمانده‌اند. 

آنان در اعتراض به اخاذی‌ها و رفتار نامناسب پولیس از هفته پیش اعتصاب کاری شان را دراین مسیر آغاز کرده‌اند اما حالا آنها به موترهای مسافربری نیز اجازه رفت و آمد را نمی دهند. موضوعی که موجب مشکلات عدیده برای مسافران و رانندگان موترهای مسافر بری شده است. این تصمیم باعث مسدود شدن شاهراه کابل – قندهار و ازدحام مسافران در هوتل‌های قندهار شده.

مهاجرینی که از ایران و پاکستان برگشته اند، خواهان بازشدن شاهراه کابل – قندهار اند و می‌گویند، از چند شب به این طرف مسافرین با مشکلات مالی مواجه شده اند.

از سویی هم، حاجی عبدالقادر، رییس اتحادیه موترهای باربری گفته که آنان اعتصاب شان را تا زمان حل مشکلات در مسیر کابل – قندهار ادامه می‌دهند. او هشدار داد که مسیرهای رفت و آمد را به ولسوالی‌ها و شهرها نیز خواهند بست.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *