امریکا – قطع گسترده برق همزمان با برف و بارش‌های سنگین

برف و بارش‌های سنگین در ایالات تگزاس امریکا؛ تاکنون جانِ دستکم ۲۱ نفر را گرفته و میلیون‌ها تن دیگر را در بی برقی مطلق قرار داده است.

سازمان هواشناسی ایالات متحده اعلام کرد، این وضعیت تا چند روز دیگر ادامه می‌یابد.

این درحالی است که هم‌اکنون ۷۱ درصد خاک امریکا را برف پوشانده و ساکنان برخی مناطق تگزاس برای گرمایش منازل شان، اسباب غیرضروری خانه های شان را به عنوان سوخت استفاده کردند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *