هرات – افزایش قیمت‌ها پس از آتش‌سوزی در گمرک اسلام قلعه

ولایت هرات پس از رویداد آتش سوزی گمرک دچار افزایش ناگهانی قیمت‌ها شده است.

مقامات دولتی میگویند این اتفاق پس لرزه‌های حادثه اسلام قلعه می‌باشد. مردم این ولایت اما گفتند، ذخایر موجود در شهر باید مانع افزایش قیمت‌ها شود.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *