ایران – سفر مدیرکل آژانس بین‌المللی اتمی به تهران

به‌دنبال هشدارهای ایران از توقف پروتکل الحاقی، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی امروز وارد تهران می‌شود. هدف از این سفر تلاش برای قانع کردن تهران به بازگشت به تعهدات بین المللی در قالب توافق نامه برجام خوانده شده است. این سفر درحالی به تهران صورت می‌گیرد، که مهلت ایران به امریکا برای برداشتن تحریم‌ها تمام می‌شود و تا ۳ روز دیگر تهران به ناظران سازمان انرژی اتمی اجازه بازرسی‌های سرزده از مراکز هسته‌ای خود را نمی دهد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *