مجلس نمایندگان؛ بودجه‌ سال مالی ۱۴۰۰ خورشیدی را تصویب کرد

مجلس نمایندگان پیش‌نویس سوم بودجه‌ ملی سال مالی ۱۴۰۰ خورشیدی را در نشست عمومی امروز این مجلس تصویب کرد. نصاب امروز این مجلس ۱۴۷ نفر بود. به استنثنای سه کارت سرخ، باقی نمایندگان با این پیش‌نویس موافقت کردند.

در سند بودجه برای سال مالی ۱۴۰۰ خورشیدی، ۴۷۳ میلیارد و ۴۱ میلیون افغانی پیش‌بینی شده است. از این میان، ۳۱۱ میلیارد بودجه‌ عادی و ۱۶۱ میلیارد دیگر بودجه‌ انکشافی است.

نمایندگان مجلس پیش از این دوبار پیش‌نویس بودجه‌ سال ۱۴۰۰ خورشیدی را رد کرده‌ بودند. ناعادلانه بودن بودجه از جمله در نظر نگرفتن طرح یکسان‌سازی معاشات کارمندان دولت از دلایل رد بودجه گفته شده بود.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *