کابل – برگزاری همایش برای پاسداری و حفاظت از پرچم سه رنگ کشور

شماری از فعالان مدنی از طرف‌های گفتگوهای صلح دوحه خواستند، برای تامین صلح تلاش کنند نه تعویض پرچم و نظام کنونی. سخنرانان در همایشی برای پاسداری از پرچم کشور گفتند، بیرق سه‌رنگ افغانستان هویت ملی است و مردم هرگز از این ارزش نمی‌گذرند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *