کابل – توقف فعالیت نیمی از شرکت‌های تولیدی در پارک‌های صنعتی

مسوولان در پارک های صنعتی پل چرخی کابل می‌گویند، فعالیت نیمی از شرکت های تولیدی متوقف شده. نبود برق دوامدار، ناامنی، همه گیری کرونا و بی توجهی دولت از عوامل اساسی ورشکستی این شرکت هاست.

در همین حال، شرکت برشنا اعلام کرد، برای رفع چالش کمبود برق پارک های صنعتی ۱۰ میگاوات برق را اضافه کرده. صنعت کاران اما این مقدار را بسنده نمی دانند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *