هرات – تلاش‌ها برای ساخت گمرک جدید

والی هرات از ایجاد گمرک جدید در نزدیکی مرکز این ولایت خبر می‌دهد. منطقه‌ای که خط تقاطع خط آهن تورغندی با هرات – خواف خواهد بود. در همین حال شماری از کارشناسان می‌گویند، باید قبل از هر چیزی به فکر زیرساخت های قوی برای این گمرک بود.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *