آغاز روند تطبیق واکسین کرونا در افغانستان

روند تطبیق واکسین کرونا امروز سه‌شنبه (۵ حوت) با واکسیناسیون حدود ۱۱۰ هزار نفر از پرسونل خدمات صحی کشور در مرحله اول، آغاز شد.

رییس‌جمهور اشرف غنی در این مراسم آغاز تطبیق واکسین کرونا را یک فرصت خواند و گفت که دولت در تلاش تدارک منابع به‌خاطر تهیه‌ واکسین برای ۴۰ درصد شهروندان کشور در مرحله‌ی دوم است.

پنجصد هزار دوز واکسین کرونای وارداتی، محصول داخلی کشور هند بوده که به تازگی تأییدیه سازمان صحی جهانی را نیز به دست آورده و برای واکسیناسیون ۲۵۰ هزار نفر در نظر گرفته شده است.

بر اساس برنامه قرار است این واکسین در مرحله نخست به کارمندان بخش صحی تطبیق شود که به اساس فهرست وزارت صحت عامه، شمار آنها به ۱۱۰ هزار نفر می‌رسد و در مراحل بعدی نیروهای امنیتی و سپس خبرنگاران واکسین خواهند شد.

محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان در آغاز روند واکسیناسیون بر ایجاد نظامی برای توزیع عادلانه واکسین در کشورش تاکید کرد و اضافه کرد که خطر کرونا هنوز هم رفع نشده و گونه‌های جدید این ویروس درحال شیوع است. او گفت که همه باید اقدامات احتیاطی را در نظر داشته باشند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *