ایران_ توقف اجرای پروتکل الحاقی از سوی تهران

ایران می‌گوید؛ به‎علت لغو نشدن تحریم‌های امریکا، از بامداد امروز(سه شنبه ۵ حوت) رسمأ اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف و نظارت بازرسان آژانس بین المللی اتمی از نیروگاه های هسته‌ای را محدود می‌کند

. همزمان آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران هم گفت، این کشور به دنبال سلاح هسته‌ای نیست اما در صورت نیاز غنی سازی اورانیوم تا ۶۰ درصد هم انجام خواهد شد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *