دوحه – از سرگیری گفتگوها بین هیات‌های حکومت و طالبان پس از هفته‌ها تاخیر

هیات‌های حکومت و طالبان پس از ۵ هفته توقف در مذاکرات دوحه، شام روز گذشته نشست مشترک برگزار کردند. قرار است گروه های تماس دو طرف کار را روی جزئیات آجندای مذاکرات از امروز از سر بگیرند.

در همین حال یوناما در گزارش گفته، سال ۲۰۲۰ می توانست برای افغانستان سال صلح باشد اما برعکس، هزاران غیرنظامی در نتیجه خشونت ها قربانی شدند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *