دستور تازه طالبان به جنگجویان این گروه

کمیسیون نظامی طالبان به جنگ‌جویان شان در تمامی ولایت ها دستور داده‌، به جنگجویان خارجی در صفوف شان پناه ندهند. در فیصله نامه‌ای که از سوی کمیسیون نظامی طالبان در دسترس رسانه‌ها قرار گرفته آمده، جنگجویان طالبان از جا بجایی جنگ‌جویان خارجی در صفوف شان و پناه دادن به آنان خودداری کنند.

در این فیصله نامه تاکید شده، اگر مسئولان ولایتی طالبان از این امر سرپیچی کنند از وظایف شان برکنار و برای مجازات به کمیسیون نظامی معرفی می شوند. این تصمیم از سوی طالبان درحالی گرفته شده که دولت جوبایدن درحال بازنگری توافقنامه دوحه است. این گروه همچنین متهم است که هنوزهم با القاعده در ارتباط می باشد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *