تاکید محب بر استفاده از تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل بر طالبان برای جلوگیری از خشونت

حمدالله محب می‌گوید، با متحدان افغانستان و اعضای شورای امنیت سازمان ملل کار می‌کنند تا با استفاده از تحریم‌ها، برای جلوگیری از خشونت طالبان استفاده شود. مشاور شورای امنیت ملی گفت، طالبان به خشونت‌های بی‌سابقه علیه حکومت و جامعه روی آورده‌اند و به جای حاضر شدن به میز مذاکره‌ سفرهای خارجی را در پیش‌ گرفته‌اند.

او تاکید کرد، طالبان با عهد شکنی به جنگ باز می‌گردند و در چنین وضعیتی تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل بسیار مهم است. این درحالی است که طالبان خواهان رفع تحریم‌ها بر رهبران این گروه براساس توافق‌نامه دوحه هستند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *