برجام_ ادامه تلاش‌ها برای حفظ توافقنامه هسته‌ای

به دنبال پاسخ منفی ایران به مذاکره مستقیم با امریکا، فرانسه در واکنشی، درباره این موضوع ابراز تأسف کرد. وزارت خارجه این کشور اما گفت، همچنان به همکاری با شرکای خود و دیگر طرف‌های برجام برای دستیابی به راهکاری به منظور فراهم آوردن امکان بازگشت ایران به اجرای تعهدات هسته‌ای خود و بازگشت امریکا به توافق ادامه می‌دهد.

همزمان، وزارت خارجه امریکا هم یکبار دیگر گفت، به دیپلماسی معنادار در رابطه با برجام آماده اند. این درحالی است که مقامات در جمهوری اسلامی ایران همچنان امریکا و طرف‌های اروپایی برجام را مقصر وضعیت کنونی می دانند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *