غزنی – انتقادها از کاهش چشمگیر بهای قالین

شماری از قالین‌بافان و صنعت‌گران قالین در ولایت غزنی از کاهش چشم‌گیر در بهای این تولید داخلی انتقاد می‌کنند. آنان مدعی‌اند، بی‌توجهی حکومت و مسئولین سبب شده تا قیمت قالین کاهش پیدا کند. این صنعت‌گران با نگرانی در این مورد می‌گویند، اگر این روند ادامه یابد، صنعت قالین با رکود مواجه خواهد شد. مسئولین ریاست صنعت و تجارت غزنی اما شیوع ویرس کرونا و افزایش نا امنی‌ها را از دلایل اصلی پائین آمدن قیمت قالین در کشور عنوان می‌کنند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *