لبنان – اعتراضات گسترده شهروندان به سقوط پول ملی و بن‌بست سیاسی

سقوط پول ملی لبنان و بن‌بست سیاسی دراین کشور پای معترضان را در چند شهر بزرگ به جاده ها کشاند.

معترضان روز و شامگاه پنج‌شنبه در واکنش به این نابسامانی، در بیروت و طرابلس تعدادی از جاده‌ها و بزرگراه‌ها را مسدود کردند.

موج جدید اعتراضات در لبنان از روز سه‌شنبه و در پی سقوط دوباره ارزش (لیره) لبنان در برابر ارزهای خارجی از جمله دالر امریکایی آغاز شد. با اوج‌گیری دوباره اعتراضات، رییس‌جمهور لبنان، روز چهارشنبه دستور داد تا تحقیقات در مورد دلیل سقوط پول ملی لبنان آغاز شود.

 این اعتراضات در حالی صورت می‌گیرد که در کنار بحران اقتصادی، بن‌بست سیاسی برای تشکیل دولت جدید در لبنان هم‌چنان ادامه دارد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *