صلح افغانستان – از پیشنهاد طرح دولت انتقالی صلح تا ابراز نظرها در این مورد

پس از مطرح‌شدن طرح “دولت انتقالی صلح” حالا دیدگاه‌های مختلفی در این باره وجود دارد. شماری آن را شکست بن‌بست مذاکرات دوحه خوانده و راهگشای مسایل افغانستان می‌دانند اما برخی دیگر به این طرح با دیده تردید می‌بینند.

با این حال رئیس‌جمهورغنی می‌گوید، پاکستان در صلح افغانستان نقش مهمی دارد. آقای غنی درعین حال می‌گوید، اگر روند صلح افغانستان با شکست روبرو شود اسلام‌آباد نیز از عواقب این شکست در امان نمی‌ماند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *